วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อาจารย์ศิลป์ กับ ลูกศิษย์ (ตอน5)


โดย ประยูร อุลุชาฎะ

กำเนิดโรงเรียนศิลปศึกษา

การก่อตั้งโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ โรงเรียนศิลปศึกษา ขึ้นมานั้น เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปกรในระยะแรกๆนั้น สำเร็จออกไปได้น้อยมาก น้อยมากจริงๆ บางคนถูกรีไทร์ออกไปและเสียอนาคตกันไปหลายคน เพราะมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้มงวดด้านคุณภาพมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงได้คิดที่จะให้มีโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยขึ้นมา โดยในชั้นแรกส่งอาจารย์จากมหาวิทยลัยศิลปากรไปสอนที่โรงเรียนเพาะช่าง สอนพวกที่จะมาเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อที่จะได้คนที่ดีมีคุณภาพมาเรียน ก็ได้ผล จำนวนนักศึกษาที่จะถูกคัดออกไปในตอนสุดท้ายมันก็น้อยลง นักศึกษาสอบตกน้อยลง และนั่นเป็นโรงเรียนเตรียมในระยะแรก

สำหรับที่เกี่ยวกับผมนั้น เรื่องก็มีอยู่ว่า ตอนนั้นผมจบปีที่5 แล้ว แต่สมัยนั้นไม่มีการให้ปริญญา ผมก็ออกไปสอนอยู่ที่โรงเรียนศิริศาสตร์ แต่พวกเราก็เหมือนๆกันทุกรุ่น คือจะไปทำงานอยู่ที่ไหนก็มักจะต้องแวะเวียนมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อพบปะเพื่อนฝูง และครูบาอาจารย์

วันหนึ่ง ผมก็เจอกับอาจารย์ศิลป์ ท่านก็เรียกผมไปพูดว่า ท่านจะตั้งโรงเรียนเตรียม แล้วจะให้ผมเป็นคนทำหลักสูตร ตลอดจนควบคุมดำเนินงานทั้งหมด เรียกว่าไว้วางใจทุกอย่าง ท่านถามผมว่า "นายจะทำได้ไหม" ผมก็บอกว่าผมทำได้ แต่ผมต้องลาออกจากโรงเรียนศิริศาสตร์ ท่านก็บอกว่าให้ลาออกซิ มาทำที่นี่เลย ผมก็ลาออกมาช่วยอาจารย์

ตอนนั้น ยังไม่มีสถานที่ของโรงเรียน ก็เลยขออาศัยสถานที่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นแหละ ตอนแรกก็มีแต่แผนกจิตรกรรม อีก 2 ปี ต่อมาจึงมี แผนกโบราณคดี แล้วจึงมี แผนกช่างสิบหมู่ ปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนช่างศิลป์ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น