วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลงานภาพเขียนของ ประยูร อุลุชาฎะ
ชื่อภาพ " ทิวทัศน์จันทบุรี"
สีน้ำมันบนผ้าใบ พ.ศ.2497

ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทองประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่6 พ.ศ.2498
ปัจจุบันเป็นสมบัติของ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ชื่อภาพ " จิตรกร เปรม ไสยวงศ์"
สีชอล์ค  พ.ศ.2502 ชื่อภาพ " เด็กหญิง"
สีชอล์คบนกระดาษ 


 ชื่อภาพ "มอห์ม"
สีชอล์คบนกระดาษ


ชื่อภาพ "สุวรรณี  สุคนธา "
สีเทียนบนกระดาษ พ.ศ.2498

 ลูกชาย
สีชอล์ก


ชื่อภาพ  " ดอกไม้"
สีน้ำบนกระดาษ  พ.ศ. 2535

ชื่อภาพ " ข้างหลังทีทำงาน วิริยะประกันภัย"
สีน้ำบนกระดาษ 

ชื่อภาพ " ประตูทางเข้าบ้านตรอกมะยม"
สีน้ำบนกระดาษ


ภาพสีน้ำ

ภาพสีน้ำมัน

ภาพที่ยังเขียนไม่เสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น